O banku

O Banku

Kim jesteśmy

Jesteśmy polskim bankiem. Od prawie 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Od początku swej działalności BOŚ udzielił ponad 21,1 mld zł kredytów proekologicznych.

Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Misja BOŚ

Polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska

Wizja BOŚ

Będziemy wiodącym uczestnikiem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, zwiększającym wartość dla akcjonariuszy, tworzącym innowacyjne rozwiązania dla klientów i przyjazne warunki dla pracowników, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Strategia

Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020. Aktualizacja na okres 2018-2021.

Prezentacja

Zarząd BOŚ S.A.

 • Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości.

  Od 2017 r. związany z Bankiem Ochrony Środowiska, gdzie nadzorując aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju na lata 2016 -2020, wprowadził Bank na ścieżkę systematycznego wzrostu oraz umocnił jego pozycję w zakresie finansowania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii i efektywności energetycznej.

  Wcześniej przez wiele lat (2002 – 2017) pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  w którym nadzorował politykę restrukturyzacyjną i windykacyjną. Od 2010 roku odpowiadał ze strony BGK za projektowanie i wdrażanie rządowych programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla Młodych”) oraz wsparciu budownictwa socjalnego i komunalnego. Współtworzył modele angażowania środków banków komercyjnych i ograniczania ryzyka transakcji.

  W latach 1995-2010 organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych m.in. we wspomnianym już  Banku Gospodarstwa Krajowego a także w Bud-Banku, Prosper Banku oraz spółce Kredyt Trade (Grupa Kredyt Banku).

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej.

  Autor opracowań i artykułów na temat bankowości, w tym restrukturyzacji, a także programów wspierających budownictwo mieszkaniowe. W 2014 roku został nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Wolontariusz w programach edukacyjnych „Młody Obywatel” i „Bakcyl”, kształtujących wiedzę z obszaru finansów wśród młodzieży. Trener biznesu, posiadacz międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez International Education Society (IES).

  Od 2018 r. członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów jako Ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

  Od 2000 roku związany jest z bankowością. Pracę w sektorze bankowym rozpoczął jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  W latach 2014-2017  związany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, gdzie nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

  Następnie w Banku Ochrony Środowiska zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

 • W Banku Ochrony Środowiska na stanowisku wiceprezesa Zarządu nadzoruje obszar biznesowy banku, w tym centra biznesowe, finansowanie projektów ekologicznych i strukturalnych, rozwój produktów oraz faktoring. Pełni funkcje Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali, Wiceprzewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Członka Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

  Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonat digitalizacji, nowych technologii i ich zastosowań w bankowości w celu zwiększenia sprzedaży oraz podniesienia efektywności. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku, Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A., oraz ING Bank N.V.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

 • Wykształcenie:

  • 2003 i 2004 Gustav Kaser Training International - Zarządzanie i Zarządzanie
  • 1988 - Uniwersytet Szczeciński - dr nauk ekonomicznych
  • 1979 - 1983 Politechnika Szczecińska - mgr ekonomii

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 12.2016 prezes zarządu Grupy Azoty
  • od 04.2016 prezes zarządu Grupa Azoty ZCH Police SA
  • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • 03.2016 - 04.2016 członek Rady Nadzorczej ZCH Police S.A.
  • 2010 - 12.2014 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu
  • 01.11.2008 - 31.10.2009 brak możliwości wykonywania zawodu - Umowa o zakazie konkurencji z Ciech S.A.
  • 2007 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Zachem S.A. w Bydgoszczy
  • 2006 - 2008 członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. w Gdańsku
  • 2006 - 2008 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Soda - Mątwy” S.A. w Inowrocławiu
  • 2006 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej „Janikosoda” S.A. w Janikowie
  • 2005 - 2008 członek Rady Nadzorczej, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej „Transclean” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • 02.08.2006 - 31.10.2008 członek zarządu Ciech S.A. w Warszawie
  • 04.05.2005 - 01.08.2006 członek zarządu ds. restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, a od 03.10.2005 prezes zarządu - dyrektor generalny
  • 1999 - 2000 członek Rady PKP
  • 1998 - przewodniczący Rady PKP
  • 1997 - 1998 sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji PKP przy Prezesie Zarządu PKP
  • 1996 - 30.04.2005 szef administracyjno - ekonomiczny, dyrektor ds. administracyjno - finansowych, a następnie członek zarządu w Sp. z o.o. Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM w Goleniowie
  • 1995 - 1996 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie
  • 1994 - 1996 własna działalność gospodarcza, właściciel Pracowni Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
  • 1989 - 1990 pracownik naukowy - stypendysta DAAD w Instytucie Transportu Uniwersytetu Kolońskiego w Kolonii (Niemcy)
  • 1983 - 1995 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 1.09.1985 r. Uniwersytetu Szczecińskiego

  Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski

  Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Piotr Wardacki, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Wykształcenie wyższe ekonomiczne – mgr ekonomii.

  Doświadczenie zawodowe:

  Przez szereg lat (07.1996-03.2017) zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotami strategicznymi. Ostatnie zajmowane stanowisko: dyrektor departamentu.

  Od 03.2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie i realizację zasad nowego porządku prawnego w obszarze wykonywania praw korporacyjnych wobec podmiotów z udziałem Skarbu Państwa (ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

  Aktualnie od 01.2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pani Katarzyna Danuta Lewandowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w licznych organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

  Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski

  Według złożonego oświadczenia p. Katarzyna Lewandowska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów
  • ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2009 tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
  • 2003 Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • 2002 Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
  • 2001 Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  • 1990 Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
  • 1986 Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - wiceprzewodniczący
  • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
  • 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
  • 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
  • 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
  • 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
  • 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
  • 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
  • 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
  • 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

  Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej

 • Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium dla Doradcy Inwestycyjnego - Analityka Papierów Wartościowych Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (Akademii Leona Koźmińskiego). Od ponad 20lat związana zawodowo z rynkiem finansowym. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

  W latach 2006-2008 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2006 roku jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dokonała strukturalnego i funkcjonalnego połączenia nadzorów sprawowanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, organizując UKNF.

  Pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów.

  Od 1998 do 2005 Dyrektor w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

  W latach 90-tych pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Długu Publicznego, a także w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako Wicedyrektor Departamentu Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych.

  Pracowała również w Narodowym Banku Polskim, jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego.

  Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako: Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zastępca Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NPB.

  Była również członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Finansów ds. nadawania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Ponadto pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej AUTOSAN sp. z o.o. grupa PGZ, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Konińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Koninie, członka Rady Nadzorczej w Górniczych Zakładach Dolomitowych S.A. w Siewierzu.

  Odbyła szereg kursów i szkoleń z zakresu rynku bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz menedżerskich, m.in.: kurs maklera papierów wartościowych, kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada).

  Absolwentka zawodowych staży zagranicznych w USA: „Pension law & Investigative techniques” – The United States Department of Labor, The Pension & Welfare Benefits Administration w Bostonie, “The pension system in the United States of America”– Washington D.C. i Boston, a także staży w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

  W Banku Ochrony Środowiska S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni od lutego 2018 r.

  Według złożonego oświadczenia p. Iwona Duda, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 1974 - ukończona aplikacja radcowska
  • 1962 -1968 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 członek Rady Nadzorczej PGE S.A.
  • od 07.2012 r. członek zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie
  • 08.2009 - 04.2010 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
  • 04.2006 - 07.2009 członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • 01.1991 - 06.2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi
  • 11.1990 - 06.2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
  • 04.1975 - 12.1986 radca prawny w Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi
  • 07.1968 - 08.1990 praca w Zarządzie Społem WSS w Łodzi i od grudnia 1974 r. radca prawny

  Według złożonego oświadczenia p. Janina Goss, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 03.1983 - 02.1986 aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.
  • 09.1979 - 09.1981 aplikacja sędziowska w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku.
  • 10.1975 - 08.1979 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

  Doświadczenie zawodowe:

  Z dniem 01.02.2016 r. rejestracja w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

  2016 - 2019 członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

  2009 - 2011 członek rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.

  od 01.1995 Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Ciechanowie

  W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

  04.1986 - 01.1995 adwokat wykonujący zawód w Zespole Adwokackim Nr 1 w Ciechanowie.

  09.1981 - 02.1983 asesor sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku - zrzeczenie się stanowiska sędziego.

  Według złożonego oświadczenia p. Ireneusz Purgacz, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie: absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) ukończonych w Londynie – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London.

  Doświadczenie zawodowe:

  Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w branży energetycznej, jak i poza nią – zakres działania przedsiębiorstw i spółek dla których pracował to energetyka konwencjonalna oraz odnawialne źródła energii. Pan Radosław Rasała pracował również w prywatnych przedsiębiorstwach o profilu handlowym (jako Dyrektor ds. Handlowych), jak i o profilu produkcyjnym, np.: dla Wkręt-Met Sp. z o.o. – jako Dyrektor Finansowy. Poprzednim miejscem pracy p. Radosława Rasały było przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 17 tys. pracowników - największy producent energii elektrycznej w kraju: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie - gdzie pracował w latach: 2015– 2018, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także czasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, kierując pracami Zarządu.

  Pan Radosław Rasała zasiadał w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach oraz w Beskidzkiej Energetyce SA.

  W latach 2004-2007 pracował dla BOT Górnictwo i Energetyka (BOT GiE SA), gdzie organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót paliwami, dokonywał również zyskownych transakcji kupna-sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w Polsce i zagranicą.

  Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości.

  W 2018 r. był również Wiceprezydentem EURACOAL z siedzibą w Brukseli – międzynarodowej organizacji przemysłu węglowego, w której promował nowe technologie dla paliw węglowych celem zaspokojenia przyszłych wymogów polityki klimatycznej UE, a także celem promowania współpracy sektora węglowego i energetyki konwencjonalnej z branżą odnawialnych źródeł energii.

  Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

  Według złożonego oświadczenia Radosław Rasała, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
  • 1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas
  • 1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • od 02.2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • od 1999 partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel
  • w 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel

  Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

  Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych.

  Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

  Inne doświadczenie zawodowe:

  • Wizytator Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  • Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie
  • Sporów sądowych.
  • Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych.
  • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej.

  Znajomość języków obcych: francuski, angielski i rosyjski

  Według złożonego oświadczenia p. Piotr Sadownik, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (Przewodniczący RN PKO BP S.A.),
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe:
  • Relacje międzynarodowe i dyplomacja;
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Warszawie – Międzyuczelniane
  • Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju
  • od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;
  • od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;
  • od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • – od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;
  • od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;
  • od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;
  • od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

  Ukończone kursy i szkolenia:

  • Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;
  • Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

  Organizacje i stowarzyszenia

  • Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.

  Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Dr hab. Emil Stanisław Ślązak, prof. SGH

  Wykształcenie:

  • od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
  • od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
  • 1995 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

  W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

  W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance - Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

  Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

  Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 06.2017 - 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
  • 2014 - 2018 Alumetal S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2010 - 2019 HighSky Brokers a.s. - risk manager
  • 2005 - 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe
  • 2008 - 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doradca prezesa zarządu
  • 2006 - 2008 Bank BPH S.A. - członek Rady Nadzorczej

  Według złożonego oświadczenia p. Emil Stanisław Ślązak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonujący w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  I.  Podstawy prawne.

  W Banku Ochrony Środowiska S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady i cele wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, tj.

  • (a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017.1876),
  • (b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.637),
  • (c) Uchwała Nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznejw bankach (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 kwietnia 2017 r., poz. 7).

  II.  Cele i zakres systemu kontroli wewnętrznej.

  Bank wyodrębnia cztery cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej, których osiągnięcie powinno być zapewniane przez system kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnione w ich ramach cele szczegółowe.

  Celami ogólnymi systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest zapewnienie:

  • (a) skuteczności i efektywności działania Banku;
  • (b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • (c) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  • (d) zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

  Bank do każdego celu ogólnego określa cele szczegółowe, uwzględniając co najmniej takie aspekty, jak:

  • (a) zakres i stopień złożoności działalności Banku,
  • (b) zakres stosowania określonych przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących w Banku przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania zobowiązany jest Bank,
  • (c) stopień osiągania planów operacyjnych i biznesowych przyjętych w Banku,
  • (d) kompletność, prawidłowość i kompleksowość procedur księgowych,
  • (e) jakość (dokładność i niezawodność) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego,
  • (f) adekwatność, funkcjonalność i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego,
  • (g) struktura organizacyjna Banku, podział kompetencji i zasady koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, komórkami, stanowiskami organizacyjnymi,
  • (h) system tworzenia i obiegu dokumentów i informacji,
  • (i) zakres czynności powierzonych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym.

  Bank określa cele szczegółowe, między innymi w oparciu o listę ryzyk monitorowanych i mierzonych w ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Cele szczegółowe podlegają regularnym przeglądom, co najmniej raz do roku po zakończeniu przeglądu procesu oceny adekwatności kapitałowej. Szczegółowe zasady określania i dokonywania przeglądu celów szczegółowych określa przyjęta w Banku Metodyka identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych w istotnych procesach Banku.

  III.  Rola Zarządu Banku, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Wewnętrznego.

  Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa a także procedur i standardów etycznych w szczególności przez:

  • (a) zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań,
  • (b) opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania Bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny Banku,
  • (c) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania,
  • (d) ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania Zarządu do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
  • (e) zapewnienie przejrzystości działań Banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej,
  • (f) wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności Banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania.

  Zarząd Banku zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem działania Banku na podstawie przepisów prawa innego państwa
  i powiązań Banku z innymi podmiotami, które mogłyby utrudnić skuteczne zarządzanie Bankiem.

  W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych:

  • (a) Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych,
  • (b)  Zarząd Banku odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu raportów
  • w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności,
  • (c)  W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości,
  • w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.
  • (d)  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz ocenia ich adekwatność i skuteczność. W celu realizacji tych zadań Rada Nadzorcza w szczególności:
   • (i) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji,
   • (ii) zatwierdza przyjętą przez Zarząd strategię zarządzania Bankiem oraz nadzoruje jej przestrzeganie,
   • (iii) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu
    w związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej,
   • (iv) nadzoruje przestrzeganie w Banku polityk, procedur i planów.
  • (e) Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego oraz monitoruje adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności i funkcji kontroli. Komitet Audytu stanowi organ opiniodawczy Rady Nadzorczej.

  IV.  Koncepcja trzech linii obrony.

  Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej zorganizowane są w Banku na trzech, niezależnych poziomach, gdzie:

  • (a) na pierwszą linię obrony składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku,
  • (b) na drugą linię obrony składa się co najmniej zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej linii obrony oraz działalność komórki do spraw zgodności,
  • (c) na trzecią linię obrony składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na pierwszej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach pierwszej linii obrony, do komórki drugiej linii obrony odpowiedzialnej za testowanie pionowe procesu lub podprocesu, w ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość oraz do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku.

  Do drugiej linii obrony w Banku należą:

  • (a) komórka do spraw zgodności,
  • (b) komórki organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem,
  • (c) komórka do spraw obsługi prawnej,
  • (d) komórka do spraw bezpieczeństwa.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na drugiej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach drugiej linii obrony, do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku i Komitetu Audytu Wewnętrznego. Natomiast, w ramach trzeciej linii obrony, kierujący komórką audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych wykrytych w ramach trzeciej linii obrony do Zarządu Banku.

  V.  Funkcja kontroli.

  W ramach funkcji kontroli Bank wyodrębnia mechanizmy kontrolne mające za zadanie zapewnianie osiągania celów ogólnych i szczegółowych systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich procesach funkcjonujących Banku. Mechanizmy kontrolne są projektowane i wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku, procesach, operacjach, transakcjach w ramach  wprowadzania przepisów wewnętrznych, zgodnie z Zasadami legislacji wewnętrznej. W ramach wprowadzania przepisów wewnętrznych w Banku dokonuje się także dokumentowania projektowania i wdrażania mechanizmów kontrolnych.

  Bank projektuje mechanizmy kontrolne uwzględniając:

  • (a) zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego,
  • (b) adekwatność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do poszczególnych procesów,
  • (c) skuteczność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w przeszłości,
  • (d) możliwość niezależnego monitorowania danego mechanizmu kontrolnego.

  Bank dostosowuje mechanizmy kontrolne do procesów funkcjonujących w Banku do określonych celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka zaistnienia nieprawidłowości, uwzględniając dostępne zasoby Banku.

  VI.  Komórka do spraw zgodności i komórka audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej.

  W Banku komórką do spraw zgodności jest Biuro Zgodności, które zostało usytuowane w strukturze Banku w sposób, który gwarantuje niezależność tej komórce organizacyjnej. Biuro Zgodności jest odpowiedzialne za realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, który obejmuje identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku braku zgodności. Do podstawowych informacji wykorzystywanych w ramach identyfikacji ryzyka braku zgodności należą:

  • (a) zmiany przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych,
  • (b) prowadzone w Banku rejestry i dokumentacje,
  • (c) informacje uzyskiwane od innych komórek organizacyjnych, w ramach wykonywania przypisanych im obowiązków, w tym zwłaszcza w ramach realizowanego przez te komórki procesu niezależnego monitorowania,
  • (d) ustalenia dokonane przez Biuro Zgodności, w związku z bieżącą weryfikacją oraz testowaniem,
  • (e) wyniki wewnętrznych postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Banku,
  • (f) nieprawidłowości zidentyfikowane przez Bank w ramach wszystkich trzech linii obrony,
  • (g) informacje pochodzące z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach,
  • (h) ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione instytucje oraz czynności realizowanych przez inne upoważnione instytucje.

  Dyrektor Biura Zgodności, jako kierujący komórką do spraw zgodności opracował regulamin funkcjonowania tej komórki, który określa, m.in:

  • (a) organizowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (b) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym założeń i polityki oraz zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (c) zarządzanie dostosowaniem Banku do zmian w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rekomendacji i wytycznych zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz wsparcie komórek organizacyjnych Centrali w zakresie realizowanych przez nie działań dostosowawczych,
  • (d) monitorowanie zgodności działania Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami wewnętrznymi Banku i oraz przyjętymi przez Bank standardami postępowania,
  • (e) identyfikowanie, monitorowanie, pomiar, ocena, oraz raportowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności poprzez przeprowadzanie testów zgodności, i przygotowywanie rekomendacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (f) projektowanie i wdrażanie, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
  • (g) identyfikowanie ryzyka braku zgodności związanego z oferowaniem przez Bank produktów, w tym produktów ubezpieczeniowych,
  • (h) gromadzenie danych o ryzyku braku zgodności w Banku i Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.
  • (i) współpraca z podmiotami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (j) projektowanie Kodeksu etyki BOŚ S.A. i wdrażanie standardów etycznych,
  • (k) systemowe zarządzanie realizacją zadań Banku wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • (l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • (m) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz współpraca, w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Banku, organami i instytucjami zewnętrznymi, w szczególności z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
  • (n) opracowywanie zasad wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku, oraz zasad identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
  • (o) wykonywanie kontroli wewnętrznych, w tym testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
  • (p) informowanie o wynikach testowania kluczowych mechanizmów kontrolnych
  • w zakresie ryzyka braku zgodności, efektywności mechanizmów kontrolnych oraz wynikach testowania, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku,
  • (q) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku dotyczących anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, uwzględniając obowiązujące wymogi zewnętrzne w tym zakresie,
  • (r) kształtowanie zasad postępowania w przypadku kontroli i pism zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz zasad raportowania do władz Banku w tym zakresie.

  W Banku komórką audytu wewnętrznego jest Departament Audytu Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za dokonywanie w sposób obiektywny i niezależny oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w całej działalności Banku.

  Departament Audytu Wewnętrznego w ramach badań audytowych systemu kontroli wewnętrznej bierze pod uwagę w szczególności wyniki oraz skuteczność i adekwatność weryfikacji bieżącej i testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych przez komórki organizacyjne w ramach pierwszej i drugiej linii obrony.

  Audyt wewnętrzny jest integralnym i niezależnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w Banku, usytuowanym na trzecim poziomie w strukturze tego systemu. Audyt wewnętrzny realizowany jest przez Departament Audytu Wewnętrznego, wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku w sposób gwarantujący pełną jej niezależność i obiektywizm wykonywanych zadań, bezpośrednio organizacyjne podporządkowaną Prezesowi Zarządu, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu. Departament Audytu Wewnętrznego nie może być łączony z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku.

  Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań. Departament Audytu Wewnętrznego dokonuje oceny realizacji procesów i przyczynia się do ich usprawnienia, w tym w szczególności procesów biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem i procesów zarządczych oraz stosowanych w ich przebiegu mechanizmów kontrolnych.

  VII.  Zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

  Rada Nadzorcza dokonuje, na podstawie opinii Komitetu Audytu Wewnętrznego, corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Biura Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego. W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od Biura Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego.

 • Informacja o bieżących postępowaniach zakupowych